- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Dokumenty do pobrania

- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku

    Kalendarium życia   Bolesława Prusa 1847 rok - 20 sierpnia o godzinie 11.00 w nocy na plebanii w Hrubieszowie przychodzi na świat Aleksander Głowacki. Rodzicami jego są Apolonia z Trębińskich Głowacka oraz Antoni Głowacki prywatny oficjalista w Żabczu.

 1850 rok - 6 kwietnia, po krótkiej chorobie umiera na gruźlicę matka, a trzyletniego Aleksandra bierze pod opiekę babka – Marcjanna Trembińska z Puław.

1853 rok - Opiekę nad siedmioletnim Aleksandrem i jego bratem Leonem po śmierci ojca rada familijna powierza wujowi Klemensowi Olszewskiemu. Aleksander rozpoczyna naukę w Szkole Powiatowej Realnej w Lublinie, a Leon - studia na Wydziale Historyczno-Filologicznym Uniwersytetu Kijowskiego.

1861 rok - Wujostwo Olszewscy przeprowadzają się do Lubartowa, gdzie Aleksander spędza wakacje.

1862 rok - Brat Leon po ukończeniu studiów obejmuje w Siedlcach stanowisko nauczyciela i zabiera do siebie Aleksandra. W Szkole Powiatowej w Siedlcach Aleksander kończy klasę piątą a po wakacjach przenosi się wraz z bratem do Kielc, gdzie w Gimnazjum Męskim uczęszcza do klasy szóstej.

1863 rok - Wybucha powstanie styczniowe i bracia Głowaccy biorą w nim czynny udział. Szesnastoletni Aleksander wstępuje do oddziału Bończy a następnie pod dowództwem Ludwika Żychlińskiego walczy w oddziale „Dzieci Warszawskich”. 1 września zostaje ranny w bit- wie pod wsią Białką koło Siedlec a następnie aresztowany i więziony w Siedlcach i Lublinie. Brat Leon na skutek przeżyć powstańczych popada w obłęd.

1864 rok - Po uwolnieniu Aleksander kończy klasę szóstą w Gimnazjum lubelskim. Zaprzyjaźnia się z grupą najinteligentniejszych uczniów: J. Ochorowiczem, G. Dolińskim, Z. Kamińskim i wraz z nimi należy do tzw. partii „trzeźwych”, którą interesują nauki matematyczne i przyrodnicze. Młody „Głowacz” redaguje pismo szkolne „Kurier Łobuzów” oraz inicjuje założenie uczniowskiej kasy pożyczkowej.

1866 rok - Aleksander kończy Gimnazjum w Lublinie i w październiku wstępuje na Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej w Warszawie.

1869 rok - Przerywa studia w Warszawie - motywując to niskim poziomem nauczania oraz trudną sytuacją materialną. Zarabia na życie pracując jako prywatny korepetytor w Targowisku, w majątku Staniszewskich. Zapisuje się na Wydział Leśny Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach. Studiów tych też nie kończy, gdyż zostaje wyrzucony za zajście z inspektorem rosyjskim.

1870 rok - Aleksander przyjeżdża do Warszawy, gdzie podejmuje pracę w fabryce Zarzyckiego, a następnie w zakładach „Lilpop i Rau”. Mieszka na ulicy Cichej. Współpracuje z pismami warszawskimi „Przegląd Tygodniowy” i „Niwa”.

1872 rok - Publikuje swe prace na łamach tygodnika „Opiekun Domowy”, podpisując je pseudonimem „Bolesław Prus”- nawiązującym do herbu rodowego Głowackich.

1875 rok - 14 stycznia bierze ślub z kuzynką Oktawią Trembińską, w Kościele Świętego Ducha, w Lublinie. Młodzi państwo Głowaccy zamieszkują w Warszawie na ulicy Twardej. 23 marca ukazuje się w „Kurierze Warszawskim” pierwsza „Kronika tygodniowa” i od tej chwili Prus staje się jednym z najpoczytniejszych publicystów warszawskich.

1877-7189 – Odbywa po kraju podróże, których efektem są artykuły publicystyczne pod wspólnym tytułem „Kartki z podróży”.

1879 rok - Bolesław Prus zostaje członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Literackiego.

1881-1884 - Podejmuje różnorodną działalność społeczną, między innymi działa w Warszawskim Towarzystwie Dobroczynności oraz Towarzystwie Popierania Przemysłu i Handlu. Na wakacjach w Nałęczowie nawiązuje przyjaźń z Oktawią Radziwiłłowiczówną, późniejszą żoną Stefana Żeromskiego.

1886 rok - Umiera w Puławach ciotka Bolesława Prusa – Domicela Olszewska.

1887-1900 - Prowadzi szeroko zakrojoną działalność pisarską i publicystyczną oraz społeczną. Między innymi podejmuje staranie założenia w Warszawie Towarzystwa Gimnastycznego. Jest również współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego. Wakacje co roku spędza w Nałęczowie. Podróżuje po Europie, lecz podróż tę utrudnia mu agorafobia (lęk przestrzeni).

1900 rok - Państwo Głowaccy biorą na wychowanie małego Emilka Trembińskiego i wraz z nim wyjeżdżają do Wisły.

1907 rok - W szpitalu w Lublinie umiera brat pisarza – Leon Głowacki.

1910 rok - Prus przechodzi operację szczęki.

1911 rok - Podróż na Wołyń w sprawie sprzedaży odziedziczonego po ojcu majątku Maszów. W tym też roku zostaje członkiem honorowym i prezesem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy.

1912 rok - Polski Związek Nauczycielski dokonuje wyboru utworów Prusa jako lektur szkolnych.

19 maja 1912 roku o godzinie 5.30 nad ranem umiera Bolesław Prus w swym mieszkaniu w Warszawie przy ulicy Wilczej 12.

      Projekt i wykonanie: adamP.