- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarzą;d UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- Wyjazdy na pływalnię;
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- W związku z wolnym etatem od dnia 01.08.2018 r. w/w szkole prowadzony będzie nabór na stanowisko kucharza
- LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ludmiła Romaneczko RADA PEDAGOGICZNA

 

 

 

Rada Pedagogiczna 

mgr Ludmiła Romaneczko - przewodniczący rady pedagogicznej;  – nauczyciel języka polskiego
mgr Ewa Całka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni klasy I;
mgr Agnieszka Poniatowska-Chudziak – nauczyciel plastyki, muzyki, języka polskiego, wychowawczyni klasy VI;
mgr Jadwiga Czekierda -
nauczyciel świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy OP 6;
mgr Anna Goliszek–  bibliotekarz,
nauczyciel biologii
mgr Janina Kuszplak – nauczyciel świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III;
mgr inż. Adam Peterwas – nauczyciel zajęć technicznych, zajęć komputerowych;
mgr inż. Maria Sikorska –
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i matematyki, wychowawczyni klasy II;
mgr Aneta Turzańska – nauczyciel religii;
mgr Bogdan Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wychowawca klasy V;
mgr Anna Weremczuk – nauczyciel języka angielskiego
, wychowawczyni klasy IV;
mgr Ewa Zybała – nauczyciel matematyki i przyrody, wychowawczyni klasy VII;
mgr Katarzyna Keller - 
nauczyciel świetlicy i wychowania przedszkolnego, wychowawczyni OP-3,4,5;
mgr Adam Wasak - wychowanie fizyczne;
mgr Ewa Baran - język niemiecki;
mgr Małgorzata Liszewska - matematyka;
mgr Iwona Andrzejkiewicz - chemia, fizyka, geografia;
mgr Beata Mioduchowska - Najda - wychowanie do życia w rodzinie;

Pracownicy obsługi i administracji

Monika Urban – sekretarz szkoły;
Elżbieta Lipska – woźna;
Ewa Puła - woźna;
Ewa Mazurek - woźna;
Wojciech Wielgos – konserwator;
mgr Katarzyna Kosik-  pomoc przedszkolna;
mgr Małgorzata Dziuba - 
pomoc przedszkolna;
mgr Jowita Słowik - pomoc nauczyciela.

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Edyta Mazurek
Wiceprzewodnicząca – Alicja Ferenc
Skarbnik – Beata Włosek
Sekretarz – Iwona Wasak
Komisja Rewizyjna – Grażyna Smyk

Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Bogdan Wójcik

Przewodniczący – Szymon Czubacki kl.VI
Wiceprzewodniczący – Tomasz Bocheński kl. VI
Sekretarz –  Aleksandra Szumiło kl.VII
Skarbnik – Julian Pieczywek, kl. V
Przew. komisji organizacyjnej – Zuzanna Mazurek  kl.VII
Przew. komisji kultury – Natalia Przysiadła kl.VI
Przew. komisji nauki – Rozalia Zieleńczuk  kl.VII
Przew. komisji informacyjnej – Szymon Kuchciak  kl.VII


Przewodniczący Samorządów Klasowych

Klasa I – Mateusz Kamiński
Klasa II –  Natalia Kosior
Klasa III – Aneta Mazurek
Klasa IV – Jakub Filanowski
Klasa V – Wojciech Wielgos
Klasa VI – Julia Przysiadła
Klasa VII - Nina Muciańska      Projekt i wykonanie: adamP.