- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Jadłospis
- Opłata
- Regulamin
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 rokuDYREKTOR SZKOŁY

mgr Ludmiła Romaneczko RADA PEDAGOGICZNA

 

 

 

Rada Pedagogiczna 


mgr Iwona Andrzejkiewicz – chemia, fizyka;
mgr Ewa Baran – język niemiecki;
mgr Renata Barwińska - nauczyciel wiedzy o społeczeństwie;
mgr Ewa Budzyńska-Filipowicz – nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni klasy VIII ;
mgr Ewa Całka – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II;
mgr Jadwiga Czekierda – nauczyciel świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I;
mgr Katarzyna Keller –  urlop macierzyński;
mgr Katarzyna Kosik – nauczyciel logopeda;
mgr Janina Kuszplak – nauczyciel świetlicy i  wychowania przedszkolnego, wychowawczyni OP-6;
mgr Małgorzata Liszewska – matematyka, wychowawczyni klasy IV;
mgr Ewelina Marzęda – nauczyciel świetlicy i wychowania przedszkolnego, wychowawczyni OP-3,4,5
mgr Beata Mioduchowska – Najda - wychowanie do życia w rodzinie;
mgr Kornelia Ozon - nauczyciel geografii:
mgr inż. Adam Peterwas – nauczyciel techniki, informatyki;
mgr Beata Piszcz – nauczyciel biologii i przyrody;
mgr Agnieszka Poniatowska-Chudziak – urlop dla poratowania zdrowia;
mgr Janusz Rogala - nauczyciel doradztwa zawodowego;
mgr Ludmiła Romaneczko – przewodniczący rady pedagogicznej;  – nauczyciel języka polskiego;
mgr Anita Rybak - nauczyciel wspomagający;
mgr inż. Maria Sikorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i matematyki, wychowawczyni klasy III;
mgr Aneta Turzańska – nauczyciel religii;
mgr Adam Wasak – wychowanie fizyczne i edukacji dla bezpieczeństwa;
mgr Anna Weremczuk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawczyni klasy V;
mgr Ewa Wiącek –  bibliotekarz, nauczyciel muzyki, wychowawczyni klasy VII;
mgr Jagoda Wielgos-Trykacz - nauczyciel wspomagający;
mgr Bogdan Wójcik – nauczyciel wychowania fizycznego, historii, wychowawca klasy VI;

Pracownicy obsługi i administracji

Iwona Caban – sekretarz szkoły;
Elżbieta Lipska – woźna;
Aleksandra Iwanek - woźna;
Ewa Mazurek - woźna;

Wojciech Wielgos – konserwator;
mgr Katarzyna Kosik-  pomoc przedszkolna;
mgr Małgorzata Dziuba - 
pomoc przedszkolna;

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Edyta Mazurek
Wiceprzewodnicząca –
Iwona Wasak
Skarbnik – Agnieszka Jakubczak
Sekretarz – Katarzyna Plewka
Komisja Rewizyjna – Justyna Budka

Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Anna Weremczuk

Przewodnicząca – Julia Przysiadła kl, VII
Wiceprzewodnicząca – Martyna Czubacka kl. IV
Sekretarz –  Rozalia Zieleńczuk kl.VIII
Skarbnik – Aneta Mazurek, kl. IV
Przew. komisji organizacyjnej – Zuzanna Mazurek  kl.VIII
Przew. komisji kultury – Natalia Przysiadła kl.VII
Przew. komisji nauki – Szymon Czubacki  kl.VII
Przew. komisji informacyjnej – Tomasz Bocheński  kl.VII


Przewodniczący Samorządów Klasowych

Klasa I – Zofia Kosik
Klasa II –  Wojciech Kobyłka
Klasa III – Amelia Wójtowicz
Klasa IV – Iga Jakubczak
Klasa V – Dorota Wójcik
Klasa VI – Dawid Caban
Klasa VII  Szymon Włosek
Klasa VIII Szymon Kuchciak      Projekt i wykonanie: adamP.