- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Dokumenty do pobrania

- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 rokuDYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogdan WójcikRADA PEDAGOGICZNA

 

 

 

Rada Pedagogiczna 


mgr Bogdan Wójcik – przewodniczący Rady Pedagogicznej, nauczyciel wychowania fizycznego, historii;
mgr Iwona Andrzejkiewicz – nauczyciel chemii i fizyki;
mgr Ewa Baran – nauczyciel j. niemieckiego i wychowania do życia w rodzinie;
mgr Katarzyna Jankowska-Skorupska – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie;
mgr Ewa Budzyńska-Filipowicz – nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni klasy V ;
mgr Ewa Całka – nauczyciel  edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy I;
mgr Małgorzata Dziuba – nauczyciel świetlicy i bibliotekarz;
mgr Katarzyna Kosik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II;
mgr Ewelina Marzęda – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni OP-6;
mgr Małgorzata Liszewska – nauczyciel matematyki, wychowawczyni klasy VI;
mgr Katarzyna Keller – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni OP-3,4,5
mgr Kornelia Ozon – nauczyciel geografii:
mgr inż. Adam Peterwas – nauczyciel techniki, informatyki;
mgr Beata Piszcz – nauczyciel biologii i przyrody;
mgr Agnieszka Poniatowska-Chudziak – nauczyciel j. polskiego, muzyki i plastyki, logopeda, wychowawczyni kl. IV;
mgr Janusz Rogala – nauczyciel doradztwa zawodowego;
mgr inż. Maria Sikorska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III;
mgr Aneta Turzańska – nauczyciel religii, historii;
mgr Adam Wasak –  nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa, wychowawca klasy VIII;
mgr Anna Weremczuk – nauczyciel języka angielskiego, wychowawczyni klasy VII;
mgr Jagoda Wielgos-Trykacz –  nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia z niepełnosprawnością;
mgr Sylwia Zygrent – nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia z niepełnosprawnością;

 
 

Pracownicy obsługi i administracji

mgr Iwona Caban  – sekretarz szkoły;

mgr Jowita Słowik   – pomoc przedszkolna;

Marta  Reszka   – pomoc przedszkolna;


Elżbieta Lipska          – woźna;
Aleksandra Iwanek     – kucharz;
Ewa Mazurek             – woźna;
Bożena Reszka           – woźna;

Wojciech Wielgos      – konserwator;

Rada Rodziców

Przewodnicząca              –  Edyta Mazurek
Wiceprzewodnicząca      – Żaneta Woźniak
Sekretarz                        – Aleksandra Iwanek
Skarbnik                         – Rafał Sagan

Komisja Rewizyjna         – Agnieszka Jakubczak
Komisja Rewizyjna         – Monika Sagan
Komisja Rewizyjna         – Marzena Kloc

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Opiekun: mgr Aneta Turzańska

Przewodniczący                                 – Leon Jakubczak, kl. VII
Wiceprzewodnicząca                         – Paulina Caban, kl. VII
Sekretarz                                           – Jakub Filanowski, kl. VII
Skarbnik                                            – Amelia Woźniak, kl. VI
Przew. komisji organizacyjnej           – Aneta Mazurek, kl. VI
Przew. komisji kultury                       – Martyna Czubacka, kl. VI
Przew. komisji nauki                          – Dorota Wójcik, kl. VII
Przew. komisji informacyjnej            – Julia Urban, kl. V

 

Przewodniczący Samorządów Klasowych

Klasa I            – Nikola Jabłońska
Klasa II          – Mikołaj Dziuba
Klasa III         – Kornel Staniec
Klasa IV         – Lena Wasak
Klasa V           – Jakub Wójcik
Klasa VI         – Aneta Mazurek
Klasa VII        – Paulina Caban
Klasa VIII      – Oliwia Woźniak


      Projekt i wykonanie: adamP.