- Kontakt
- Historia szkoły
- Patron szkoły
- Sztandar i poczet
- Hymn szkoły
- Prawo szkolne
- Kalendarz pracy
- Organa szkoły
- Aktualności 2020/2021
- Aktualności 2019/2020
- Aktualności 2018/2019
- Aktualności 2017/2018
- Aktualności 2016/2017
- Aktualności 2015/2016
- Aktualności 2014/2015
- Aktualności 2013/2014
- Aktualności 2012/2013
- Aktualności 2011/2012
- Aktualności 2010/2011
- Aktualności 2009/2010
- Aktualności 2008/2009
- Aktualności 2007/2008
- Aktualności 2006/2007
- Galeria 2020/2021
- Galeria 2019/2020
- Galeria 2018/2019
- Galeria 2017/2018
- Galeria 2016/2017
- Galeria 2015/2016
- Galeria 2014/2015
- Galeria 2013/2014
- Galeria 2012/2013
- Galeria 2011/2012
- Galeria 2010/2011
- Galeria 2009/2010
- Galeria 2008/2009
- Galeria 2007/2008
- Galeria 2006/2007
- Wymagania edukacyjne
- Kalendarium
- Kalendarz imprez
- Prawa dziecka
- Plan zajęć
- Zajęcia pozalekcyjne
- Karta rowerowa
- Zadania dla uczniów
- Link aktywacyjny oraz Warunki Ogólne Ubezpieczenia
- Usprawiedliwiane nieobecności
- Dobra szkoła MEN
- Logowanie do dziennika
- Ogłoszenie o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
- Poczta
- Rada Pedagogiczna
- Plan - nauczyciele
- MEN
- ORE
- Kuratorium
- OKE
- LSCDN
- Klauzula
- Polonistyczne
- Regulaminy
- Czytelnicy miesiąca
- Łącznicy klasowi
- Nowości książkowe
- Godziny pracy biblioteki
- Konkursy
- Cała Polska czyta dzieciom
- Lista lektur
- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 rokuII. Kalendarium szkolne – rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

Zdarzenia

Termin

Uwagi

o realizacji

`1.

Początek roku szkolnego

02.09.2019 r.

 

2.

I półrocze

02.09.19 – 31.01.2020 r.

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

11.10.2019 r.

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. – 31.12.2019 r.

 

5.

Ferie zimowe

13.01 –24.01.2020 r.

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

30.01.2020 r.

 

7.

II półrocze

01.02. – 26.06.2020 r.

 

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 15.04.2020r.

 

9.

Klasyfikacja roczna

18.06.2020 r.

 

10.

Zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

 

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Ø  14.10.2019 r.

– poniedziałek,

Ø  30.10.2019 r.              

– czwartek,

Ø  02-03.01.2020 r.  

– czwartek, piątek

Ø  21-23.2020 r.

– wtorek, środa, czwartek,

Ø  12.06.2020 r.

– piątek,

Ø  22.06.2020 r.

- poniedziałek

 

Dni tygodnia, kiedy wypadają święta państwowe, kościelne i szkolne:

 

Ø  DEN                                                  – 11.10.          – piątek,

Ø  Wszystkich Świętych                         – 01.11.          – piątek,

Ø  Święto Niepodległości                      – 12.11.           – wtorek,

Ø  Trzech Króli                                       – 06.01.          – poniedziałek,

Ø  Pierwszy Dzień Wiosny                    – 20.03.          – piątek,

Ø  Święto Pracy                                     – 01.05.          – piątek,

Ø  Trzeci Maja                                         – 30.04.          – czwartek,

Ø  Dzień Patrona                                    – 20.05.          – środa,

Ø  Dzień Dziecka                                   – 09.06.          – wtorek,

Ø  Boże Ciało                                         – 11.06.          – czwartek,

 

 

 

 

 

 

III. Kalendarium imprez i uroczystości w roku szkolnym 2019/2020

 

Lp

Nazwa uroczystości

Termin

Odpowiedzialny

Współdziałanie

Uwagi

1.       

Inauguracja roku szkolnego

02.09.19

Anna Weremczuk

Rada Rodziców

 

2.       

Sprzątanie świata 2018

20.09.19

wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

ZKGZL

 

3.       

Dzień Przedszkolaka

19.09.19

J. Kuszplak,

E. Marzęda

Rada Rodziców

 

4.     

Dzień Głośnego Czytanie

28.11.19

L. Romaneczko

wychowawcy

 

5.       

Dzień Chłopca - dyskoteka

30.09.19

A. Turzańska

A. Dąbrowska

SU, RR

wychowawcy

 

6.       

Otrzęsiny klasy IV

30.09.19

A. Wasak

A. Dąbrowska

SU

 

7.       

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

04.10.19

M. Liszewska

SU

 

8.       

Dzień Edukacji Narodowej

11.10.19

A. Weremczuk

E. Wiącek

Sam. Uczn.

Rada Rodziców

 

9.       

Pasowanie na Przedszkolaka

24.10.19

E. Marzęda

Rada Rodziców

 

10.   

Europ DzieńPrzywracania Czynności Serca

16.10.19

B. Piszcz

A. Wasak

SU, pielęgniarka

 OSP

 

11.   

Światowy Dzień Krajobrazu

14-18.
10.19

K. Ozon

wychowawcy

 

12.   

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

28.10.
2019

L. Romaneczko

K. Kosik

 

13.   

Pasowanie klasy I

29.10.19

K.Kosik

Rada Rodz. SU

 

14.   

Dzień Bibliotek Szkolnych

21-25.
10.19

E. Wiącek

L. Romaneczko

SU

 

15.   

Święto Niepodległości

12.11.19

A. Weremczuk

E. Wiącek

SU

 

16.   

Międzynar. Dzień Misia

20.11.19

E. Marzęda

J. Kuszplak

SU

 

17.   

Andrzejkowy Bal Wróżb

28.11.19

wychowawcy

Rada Rodz. SU

 

18.   

Jasełka – spotkanie opłatkowe

20.12.19

A.    Turzańska

E. Wiącek

A. Kozak

Rada Rodziców

 

19.   

Dzień Babci i Dziadka

Luty 2020

wychowawcy

Rada Rodz. SU

 

20.   

Zabawa choinkowa

11.01.20

wychowawcy

Rada Rodz. SU

 

21.   

Dzień Kobiet

09.03.20

wychowawcy

Rada Rodz. SU

dyskoteka

22.   

Pierwszy Dzień Wiosny

20.03.20

wychowawcy

SU

wycieczki

23.   

Dzień Katyński

07.04.20

dyrektor

wychow. IV-VIII

Rada Rodziców

SU

 

24.   

Dni Ziemi

26.04.20

B. Piszcz

PCK, SU

 

25.   

Rocz. Konstytucji 3 Maja

30.04.20

M. Sikorska

E. Wiącek

 

26.   

Dni Książki – część artystyczna

05. 2020

L. Romaneczko

E. Wiącek

SU

 

27.   

Dzień Patrona Szkoły

20.05.20

L. Romaneczko

wychowawcy

SU

 

28.   

Święto Sportu / Dzień Dziecka / Festyn Rodzinny

09.06.20

Wg uzgodnień z rodzicami

UKS

Rada Rodziców

 

29.   

Zakończenie roku szkoln.

 

26.06.20

E. Wiącek

Rada Rodziców

SU

 

 

IV.     TERMINARZ KONKURSÓW I TURNIEJÓW –  2019/2020

 

 

Lp.

Tematyka

Typ konkursu

Termin realizacji

Organizator

Współdziałanie

1.      

Najlepszy sportowiec szkoły

sportowy

cały rok

A. Wasak

 

UKS „Orlik”

MPWiK

2.      

Międzyklas. konkurs

„Estetyczna gazetka” 

plastyczny

cały rok

A. Turzańska

SU

3.      

„I ty możesz zostać mis-trzem ortografii” IV-V

ortograficzny

cały rok

L. Romaneczko

MPWiK

w Lublinie

4.      

Uczymy się oszczędzać

oszczędnościowy

cały rok

M. Dziuba

wychowawcy klas, PKO

5.      

Konkurs –  Dzień Głośnego Czytania

czytelniczy

26.09.2019

L. Romaneczko

Wychowawcy kl. I-III

6.      

Polubić czytanie ... naj-

lepsi czytelnicy szkoły

czytelniczy

cały rok

E. Wiącek

L. Romaneczko

biblioteka

7.      

Czy znasz tabliczkę mnożenia?

matematy-czny

wrzesień

 

M. Liszewska

M. Sikorska

 

8.      

Najsympatyczniejszy chłopiec

plebiscyt

zabawa

29.09.18

A. Turzańska

SU

9.      

Miesiąc Bibliotek Szkolnych

czytelniczy

10. 2019

L. Romaneczko

 

10.  

XI edycja Gminnego Konkursu Ulubione utwory poezji dziecięcej

konkurs

recytatorski

20.11.2019

 

K. Kosik

M. Sikorska

Gminna Biblioteka Publiczna

11.  

Światowy Dzień Plu-szowego Misia

plastyczny

25  listopada

 

E. Marzęda

 

12.  

Gra terenowa – Światowy Dzień Pluszowego Misia

Literacki

czytelniczy

25 listopada

L. Romaneczko

 

13.  

Konkurs plastyczny – Biblioteka moich marzeń

plastyczny

grudzień

E. Wiącek

M. Sikorska

14.  

Konkurs literacki (wywiad) - Co czytali moi rodzice
i dziadkowie, gdy mieli 12 lat?

literacki

 

L. Romaneczko

poloniści

15.  

Turniej wiedzy – Dni Kultury Języka Polskiego

Turniej wiedzy

21.02.2020

L. Romaneczko

poloniści

16.  

Konkurs czytelniczy – Świat Andersena

czytelniczy

luty

L. Romaneczko

B. Wójcik

 

17.  

VII Mistrzostwa szkoły w Tenisie Stołowym

sportowy

luty

B. Wójcik

A. Wasak

UKS „Orlik”

18.  

Międzyszkolny konkurs wiedzy informatycznej

wiedzy

luty

A. Peterwas

 

19.  

III Przegląd Piosenki Ludowej

konkurs

27.03.2019

E. Wiącek

 

20.  

Gminny Konkurs „Jestem bezpieczny”

turniej

wiedzy

marzec

A. Peterwas

KP Policji

w Lubartowie

21.  

Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej

turniej wiedzy

marzec

A. Peterwas

PKSP

Lubartow

22.  

Konkurs czytelniczy – Świat Harry’ego Pottera

czytelniczy

kwiecień

L. Romaneczko

 

23.  

Cała Polska czyta dzieciom

czytelniczy

Cały rok

E. Całka

wychowawcy

klas I-III

24.  

Konkurs plastyczny – Mój ulubiony bohater książkowy

plastyczny

maj

E. Wiącek

 

25.  

Życie i twórczość

Bolesława Prusa

turniej

wiedzy

maj

A. Turzańska

MPWiK

26.  

Ilustrujemy utwory

Patrona Szkoły

plastyczny

maj

M. Sikorska

MPWiK

Biblioteka

27.  

Recytujemy  utwory

Patrona Szkoły

recytatorski

maj

E. Całka

MPWiK

Biblioteka

28.  

Spotkanie z Bolesła-wem  Prusem

literacki

maj

L. Romaneczko

MPWiK


 

V.  Terminarz wycieczek w roku szkolnym 2019/20

Lp.

Termin

Dni

Cele i trasa wycieczki

Klasa

Opiekun

Środek

lokomocji

1.       

09.

2019

1

Wyjazd do Parku Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim

OP-6,

I

J. Kuszplak

K. Kosik

autokar

2.       

09. 2019

1

Wyjazd do kina na film „Wyprawa Magellana” oraz do Centrum Rozrywki w Lublinie

II, III

E. Całka

autokar

3.       

10.2019

1

Poznanie zabytków Lubartowa

i zwiedzenie Muzeum Regionalnego

VI

B. Wójcik

L. Romaneczko

rower

4.       

11.2019

1

Wyjazd do Warszawy Szlakiem Bohaterów „Kamieni na Szaniec”

 

IV-VI

L. Romaneczko

E. Budzyńska

autokar

5.       

12.2019

1

Wyjazd do Lublina na ROBOPARK –  międzynarodową, interaktywną wystawę robotów 

IV-VI

Wychowawcy klas IV-VI

 

autokar

6.       

12.2019

1

Wyjazd do Lublina na strefę wysokich lotów

IV-VI

M. Liszewska

autokar

7.       

12.2019

1

Wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl „Pinokio”

OP-III

wychowawcy

autokar

8.       

03. 2019

1

Wyjazd do Sejmu w Warszawie

VI, VII, VIII

B. Wójcik

B. Piszcz

autokar

9.       

05.2019

3

Wycieczka do Zakopanego
i Krakowa

IV-VIII

E. Wiącek

autokar

10.   

06.2019

2

Wycieczka rowerowa po Poleskim Parku Narodowym

VIII

B. Wójcik

J. Wielgos-Trykacz

rower

 

 

* Dyrektor Szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany dat, w szczególnych okolicznościach.

 


      Projekt i wykonanie: adamP.