- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Dokumenty do pobrania

- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku 

II. Kalendarium szkolne – rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Zdarzenia

Termin

Uwagi

o realizacji

`1.

Początek roku szkolnego

01.09.2020 r.

 

2.

I półrocze

01.09.20 – 29.01.2021 r.

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2020 r.

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020 – 04.01.2021 r.

 

5.

Ferie zimowe

01.02 –14.02.2021 r.

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

29.01.2021 r.

 

7.

II półrocze

15.02. – 25.06.2021 r.

 

8.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04 – 06.04.2021 r.

 

9.

Klasyfikacja roczna

17.06.2021 r.

 

10.

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2021 r.

 

 

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

 

Ø  14.10.2020 r.

– środa,

Ø  12-13.11.2020 r.

– czwartek, piątek

Ø  04 - 05.01.2021 r.

– poniedziałek, wtorek

Ø  25-27.05.2021 r.

– wtorek, środa, czwartek,

Ø  04.06.2021 r.

– piątek,

 

 

Dni tygodnia, kiedy wypadają święta państwowe, kościelne i szkolne:

 

Ø  DEN                                                  – 13.10.          – wtorek,

Ø  Wszystkich Świętych                         – 01.11.          – niedziela,

Ø  Święto Niepodległości                      – 10.11.           – wtorek,

Ø  Trzech Króli                                       – 06.01.          – środa,

Ø  Pierwszy Dzień Wiosny                    – 19.03.          – piątek,

Ø  Święto Pracy                                     – 01.05.          – sobota,

Ø  Trzeci Maja                                         – 05.05.          – środa,

Ø  Dzień Patrona                                    – 19.05.          – środa,

Ø  Dzień Dziecka                                   – 01.06.          – wtorek,

Ø  Boże Ciało                                         – 03.06.          – czwartek,

 

 

                 Łącznie:     3 wtorki, 3 środy, 1 czwartek, 1piątek, 1 sobota, 1 niedziela,

 

 

III. Kalendarium imprez i uroczystości w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp

Nazwa uroczystości

Termin

Odpowiedzialny

Współdziałanie

Uwagi

1.       

Inauguracja roku szkolnego

01.09.20

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

2.       

Sprzątanie świata 2020

18.09.20

wychowawcy

 

Dyrektor szkoły

ZKGZL

 

3.       

Dzień Przedszkolaka

20.09.20

K. Keller,

E. Marzęda

Rada Rodziców

 

4.      D

Dzień Głośnego Czytanie

29.11.20

E. Wiącek

wychowawcy

 

5.       

Dzień Chłopca - dyskoteka

30.09.20

A. Turzańska

SU, RR

wychowawcy

 

6.       

Otrzęsiny klasy IV

30.09.20

A. Turzańska

SU

 

7.       

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

02.10.20

M. Liszewska

SU

 

8.       

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.20

A. Kozak

A. Poniatowska - Chudziak

Sam. Uczn.

Rada Rodziców

 

9.       

Europ DzieńPrzywracania Czynności Serca

16.10.20

B. Piszcz

A. Wasak

SU, pielęgniarka

 OSP

 

10.   

Światowy Dzień Krajobrazu

20.10.20

K. Ozon

wychowawcy

 

11.   

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

10.2020

E. Wiącek

E. Całka

 

12.   

Pasowanie klasy I

10.20

E. Wiącek

Rada Rodz. SU

 

13.   

Dzień Bibliotek Szkolnych

21-25.
10.20

E. Wiącek

SU

 

14.   

Święto Niepodległości

10.11.20

A. Kozak

SU

 

15.   

Jasełka – spotkanie opłatkowe

22.12.20

A. Turzańska
A. Poniatowska -   Chudziak

Rada Rodziców

 

16.   

Dzień Babci i Dziadka

styczeń 2021

wychowawcy

Rada Rodz. SU

 

17.   

Pierwszy Dzień Wiosny

19.03.21

wychowawcy

SU

wycieczki

18.   

DzieńKatyński

08.04.21

dyrektor

SU

 

19.   

Dni Ziemi

23.04.21

B. Piszcz

PCK, SU

 

20.   

Rocz. Konstytucji 3 Maja

05.05.20

A. Poniatowska  -Chudziak

SU

 

21.   

Dni Książki – część artystyczna

05. 2021

E. Wiącek

Wychowawcy
kl. I-III

SU

 

22.   

Dzień Patrona Szkoły

19.05.21

E. Budzyńska-Filipowicz

wychowawcy

SU

 

23.   

Dzień Dziecka

01.06.21

Do uzgodnienia

UKS

Rada Rodziców

 

24.   

Zakończenie roku szkoln.

 

25.06.21

A. Wasak

Rada Rodziców

SU

 

 

 


      Projekt i wykonanie: adamP.