SPWR
- Kontakt
- Historia szkoły
- Patron szkoły
- Sztandar i poczet
- Hymn szkoły
- Prawo szkolne
- Kalendarz pracy
- Organa szkoły
- Aktualności 2020/2021
- Aktualności 2019/2020
- Aktualności 2018/2019
- Aktualności 2017/2018
- Aktualności 2016/2017
- Aktualności 2015/2016
- Aktualności 2014/2015
- Aktualności 2013/2014
- Aktualności 2012/2013
- Aktualności 2011/2012
- Aktualności 2010/2011
- Aktualności 2009/2010
- Aktualności 2008/2009
- Aktualności 2007/2008
- Aktualności 2006/2007
- Galeria 2020/2021
- Galeria 2019/2020
- Galeria 2018/2019
- Galeria 2017/2018
- Galeria 2016/2017
- Galeria 2015/2016
- Galeria 2014/2015
- Galeria 2013/2014
- Galeria 2012/2013
- Galeria 2011/2012
- Galeria 2010/2011
- Galeria 2009/2010
- Galeria 2008/2009
- Galeria 2007/2008
- Galeria 2006/2007
- Wymagania edukacyjne
- Kalendarium
- Kalendarz imprez
- Prawa dziecka
- Plan zajęć
- Zajęcia pozalekcyjne
- Karta rowerowa
- Zadania dla uczniów
- Link aktywacyjny oraz Warunki Ogólne Ubezpieczenia
- Usprawiedliwiane nieobecności
- Dobra szkoła MEN
- Logowanie do dziennika
- Ogłoszenie o rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
- Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego
- Poczta
- Rada Pedagogiczna
- Plan - nauczyciele
- MEN
- ORE
- Kuratorium
- OKE
- LSCDN
- Klauzula
- Polonistyczne
- Regulaminy
- Czytelnicy miesiąca
- Łącznicy klasowi
- Nowości książkowe
- Godziny pracy biblioteki
- Konkursy
- Cała Polska czyta dzieciom
- Lista lektur
- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku
 Aktualności  2020/2021


 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

 

1 września w naszej szkole odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21. Uczniowie po sześciomiesięcznej przerwie znów przekroczyli progi szkoły. Uroczystość ta wyglądała zupełnie inaczej, niż zwykle, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną i bezpieczeństwo zebranych.

          O godzinie 10.00 wszyscy zebrali się w udekorowanej pięknymi, złotymi słonecznikami sali gimnastycznej. Tam, po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaliśmy wspólnie hymn szkoły. Następnie Pan Dyrektor, Bogdan Wójcik, powitał zebranych uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, a także przedstawił nowe zasady, dotyczące przebywania w szkole. Zasady te są wyeksponowane w szkole na specjalnych plakatach. Przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Edyta Mazurek, życzyła wszystkim owocnej nauki i wielu sukcesów. Po części oficjalnej udaliśmy się razem z wychowawcami do swoich klas, gdzie zapoznaliśmy się z nowym planem lekcji i zasadami BHP.

 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy, aby ten rok przyniósł dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

 

Przygotowały:

Paulina Caban

Dorota Wójcik


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

                Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej zaprasza na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021, które odbędzie się we wtorek 1 września 2020 o godz. 10:00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy, by z dzieckiem przybywał tyko jeden opiekun.

Spotykamy się w następującym porządku:

- godz. 10.00 inauguracja roku szkolnego w sali gimnastycznej;

- godz. 10.30 spotkanie uczniów z wychowawcami klas:

Klasa

Nr sali

Wychowawca

Odział przedszkolny 3-4 latki

s. gimnastyczna

mgr Katarzyna Keller

Odział przedszkolny 4-5 latki

12

mgr Ewelina Marzęda

Klasa I

3

mgr Ewa Całka

Klasa II

4

mgr Katarzyna Kosik

Klasa III

2

mgr Maria Sikorska

Klasa IV

7

mgr Agnieszka Poniatowska – Chudziak

Klasa V

5

mgr Ewa Budzyńska – Filipowicz

Klasa VI

8

mgr Małgorzata Liszewska

Klasa VII

6

mgr Anna Weremczuk

Klasa VIII

14

mgr Adam Wasak

 

            Ze względu na pandemię przypominamy o konieczności dezynfekcji rąk przed wejściem do placówki oraz posiadaniu maseczki przez rodziców lub opiekunów.

* Ogólne informacje o funkcjonowaniu placówki znajdują się na stronie internetowej szkoły. O szczegółowych wytycznych uczniowie i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniu z wychowawcą klasy.


Wspaniałe wyniki egzaminu ósmoklasistów

 

W związku z sytuacją epidemiczną egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/20 odbył się w późniejszym, niż planowano, terminie. Uczniowie przez trzy dni pisali testy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. 31 lipca br. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wyniki egzaminu  ósmoklasisty. Zarówno nasi absolwenci, jak i uczący ich nauczyciele mogą z całą pewnością cieszyć się z osiągniętych rezultatów.

przedmiot

średnia szkoły

średnia gminy

średnia powiatu

średnia województwa

średnia kraju

średnia uczniów mieszkających na wsi

j. polski

80%

59%

57%

60%

59%

58%

matematyka

57%

47%

46%

46%

46%

44%

j. angielski

52%

47%

49%

52%

54%

48%

 

Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki

JĘZYK POLSKI

  • Iga Ćwiklińska- 92%
  • Julia Przysiadła- 92%
  • Natalia Przysiadła- 88%

MATEMATYKA

  • Julia Przysiadła- 100%
  •  Natalia Przysiadła- 100%
  • Anita Choduń- 70%

JĘZYK ANGIELSKI

  •  Iga Ćwiklińska- 95%
  •  Julia Przysiadła- 92%
  •  Szymon Czubacki- 88%

INFORMACJA

  

        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej informuje, że w roku szkolnym 2020/2021 będzie funkcjonowała świetlica szkolna. Szczegółowe godziny pracy oraz wnioski do pobrania dostępne są w zakładce "Świetlica".

 


 

Rodzicu przyprowadzając dziecko do szkoły przestrzegaj aktualnych zaleceń MEN, MZ i GIS 

 

 Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
w izolacji w warunkach domowych.

Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do
i ze szkoły należy przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

Przy wejściu do budynku obowiązuje dezynfekowanie rąk zgodnie z instrukcją użycia środka dezynfekującego.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)      dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)      dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, a dyrektor niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

Informacja o wewnętrznych procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w szkole:

W miarę możliwości zapewnimy organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie: różne godziny przerw uczniów klas starszych i młodszych, unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Nie będzie obowiązku noszenia maseczek przez uczniów na terenie szkoły.

Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, zostaną usunięte, a przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć pracownicy będą czyścić lub dezynfekować.

Uczeń własne przybory i podręczniki, może umieszczać na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi z innymi.

Sale, części wspólne (korytarze), będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

Korzystanie z posiłków będzie odbywać się w stołówce z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

Ogólnodostępny dystrybutor wody pitnej zostanie usunięty

 

 


  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 


      Projekt i wykonanie: adamP.